Chúng tôi ý thức rằng những năm từ 0 đến 6 tuổi là những năm tháng “vàng”

Được thành lập vào năm 2006, Trường MN Hướng Hiệp năm học 2019-2020 có 18 lớp trường  đã khẳng định thương hiệu tại Quảng Trị và đang ngày càng phát triển. Chương trình giáo dục tại Trường MN Hướng Hiệp được các chuyên gia thiết kế và phát triển tạo cơ hội cho trẻ phát huy tối ưu những khả năng tiềm ẩn.